A Rektori Hivatal általános feladatai

Ellátja a rektor, a rektorhelyettesek és a főtitkár vezetői munkájával kapcsolatos adminisztratív, szervezési és protokolláris feladatokat. Szervezési és adminisztrációs hátteret biztosít a Szenátus, a Rektori Tanács és az állandó egyetemi bizottságok munkájához.

 

Részt vesz az egyetemi szabályzatok készítésében. Figyelemmel kíséri a karokon, az oktatási és egyéb szervezeti egységekben folyó szabályzatalkotási tevékenységet annak érdekében, hogy a készülő szabályzatok összhangban legyenek a felsőbb jogszabályokkal és az egyetemi szabályzatokkal.

 

Elkészíti és segíti a magasabb vezetők felsőbb jogszabályok, egyetemi szabályzatok meghatározta hatáskörben hozandó intézkedéseit. Figyelemmel kíséri a szenátusi határozatok végrehajtását.

 

Ellátja az oktatás-, kutatás-, tudományszervezés, hazai- és nemzetközi kapcsolatok intézésével, pályázatokkal összefüggő egyetemi szintű szakigazgatási feladatokat.

 

Szervezi és koordinálja az egyetem PR és marketing tevékenységét.


részletes feladatok