A jogtanácsos feladatai

- szabályzatok készítésében, felülvizsgálatában való aktív részvétel;

- rektori körlevelek, utasítások jogi előkészítése;

- fegyelmi, kártérítési ügyek;

- jogszabályfigyelés, tájékoztatás;

- vezetői döntésekhez jogi segítségnyújtás;

- megbízás alapján ellátja az egyetemi adatvédelmi biztosi feladatokat;

- peres ügyekben képviselet ellátása.