A Pályázati Iroda feladatai

- az egyetem tudományos stratégiájának megfelelően felhívja a figyelmet a kínálkozó pályázati lehetőségekre;

- részt vesz a kutatási tevékenységgel kapcsolatos szabályzatok készítésében;

- kapcsolatot tart a regionális fejlesztési szervezetekkel;

- gyűjti és összesíti a normatív kutatástámogatást megalapozó egyetemi szintű adatokat, határidőre elkészíti és továbbítja az ehhez szükséges anyagot;

- információ gyűjtés, adatszolgáltatás;

- az egyetem szerzői jogi és iparjogvédelmi ügyeinek összefogása;

- a kutatásszervezéssel kapcsolatos mindazon feladatok ellátása, mellyel az egyetem vezetése megbízza az iroda munkatársait.