A Rektorhelyettesi Irodák feladatai

a.) Az oktatási rektorhelyettes munkájának segítése, ezen belül:

- a Szenátus hatáskörébe tartozó, hallgatókat érintő szabályzatok előkészítésében, módosításában való részvétel;

- az oktatási, képzési témákkal kapcsolatos egyetemi szintű döntések előkészítésének, jelentéseinek, előterjesztéseinek előkészítése;

- a tanév időbeosztásának előkészítése;

- kapcsolattartás az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a karok felé koordinálás;

- a felvételi eljárás lebonyolításának koordinálása;

- az egyetem akreditációs és minőségbiztosítási feladatainak koordinálása, az adminisztrációs munka végzése;

- a hallgatók összegyetemi ügyeinek (kultúra, sport, stb.) intézése, segítése;

- a hallgatók által kezelt egyetemi szintű alapítványok felügyelete,

- összegyetemi oktatási statisztikai adatszolgáltatás;

- adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyetemi anyagokhoz;

- diákok szociális ügyeinek egyetemi szintű koordinálása;

- a gyakorló intézményekkel kapcsolatos egyetemi oktatási ügyek intézése.

 

b.) A tudományos és külügyi rektorhelyettes munkájának segítése, ezen belül:

- a tudományos tevékenységhez kapcsolódó egyetemi szintű adminisztrációs feladatok ellátása;

- a doktori képzéssel, a habilitációs eljárással kapcsolatos feladatok,

- nemzetközi kapcsolatok nyilvántartása;

- együttműködési szerződések, megállapodások nyilvántartása;

- idegennyelvi levelezés előkészítése;

- tudományos szervezetek tagsági ügyei;

- hivatalos külföldi utazások, vendéglátások intézése;

- részvétel az egyetemi szabályzatok készítésében.