A Rektori Titkárság feladatai

A rektor és az általános rektorhelyettes, valamint a főtitkár tevékenységével kapcsolatos igazgatási, ügyviteli, gazdálkodási tevékenység szervezése:

- az időbeosztások nyilvántartása;

- tárgyalások, megbeszélések, értekezletek előkészítése;

- az ügyfélforgalom ütemezése, telefonok lebonyolítása;

- a közvetlen levelezés lefolytatása;

- a kiadott feladatok és határidők nyilvántartása;

- postabontás;

- az iktatás iratkezelés szabályzat szerinti végzése;

b.) reprezentációs tevékenység ellátása;

c.) protokolláris feladatok, kapcsolattartás:

- a társintézményekkel,

- felettes szervekkel (minisztériumok és más állami intézmények),

- a médiával (sajtó, TV, rádió, stb.);

d.) a Szenátus, a Rektori Tanács a hatáskörbe tartozó állandó bizottságok és egyéb fórumok üléseinek előkészítése, szervezése;

e.) a főtitkár utasításai szerint részvétel a szabályzatok készítésében;

f.) rektori körlevelek, utasítások szerkesztése, kiküldése;

g.) jegyzőkönyvek vezetése, határozatok szerkesztése, kiküldése;

h.) irattári tevékenység, irattári rend kialakítása;

i.) működési, reprezentációs keretek tervezése, felhasználása.