A főtitkár feladatai

 • szervezi és irányítja a Rektori Hivatal ügyintéző, ügyviteli tevékenységét;
 • összehangolja és a segíti a dékáni hivatalok ilyen irányú munkáját;
 • igazgatási kérdésekben segíti az egyetem vezetőinek munkáját;
 • részt vesz a Szenátus üléseinek elkészítésében, ellátja a Szenátus és a Rektori Tanács titkári teendőit;
 • szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, az egyetemi polgárok a Szenátus határozatait, döntéseit, állásfoglalását megismerhessék;
 • gondoskodik az egyetemi határozatok, döntések jogszabályokkal való összhangjáról;
 • dönt a saját hatáskörbe tartozó igazgatási és egyéb kérdésekben;
 • a Rektori Hivatalon belül intézkedik a munkaszervezésről, a munkaköri előírások előkészítéséről;
 • gondoskodik a személyi állomány megfelelő összetételéről, elsegíti a dolgozók továbbképzését;
 • a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak és egyetemi szabályzatoknak megfelelően irányítja a Rektori Hivatal gazdálkodási feladatainak végrehajtását;
 • ellátja a munkafolyamatok közbeni ellenőrzési feladatokat;
 • gondoskodik az egyetem történetének rögzítéséről, az Évkönyv kiadásáról;
 • ellátja mindazon feladatokat, melyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat, illetve a rektor meghatároz.